Hoe is energiewereld in de historie ontwikkeld? Er zijn nogal wat dingen veranderd in de afgelopen eeuwen!

Aan het begin van de Industriële Revolutie werd ontdekt dat de energie in fossiele brandstoffen kan worden ontsloten om het werk productiever te maken. Wil je meer weten? Bekijk dan alles over energie op de site van beste-energievergelijker.com

Deze bevinding veranderde de menselijke ontwikkeling: voor het grootste deel van de geschiedenis waren de levensomstandigheden in de hele wereld even slecht.

Snelle verandering in het gebruik van energie

Dit begon snel te veranderen toen we leerden hoe we kolen, olie en gas moesten gebruiken. De laatste jaren hebben we ook toegang gekregen tot moderne hernieuwbare energiebronnen en kernenergie.

  • De toenemende beschikbaarheid van goedkope energie is een integraal onderdeel geweest van de vooruitgang die we de afgelopen eeuwen hebben gezien.
  • De toegang tot energie is een van de fundamentele drijfveren van de ontwikkeling. De Verenigde Naties zegt dat “energie centraal staat in bijna elke grote uitdaging en kans waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft”.
  • Maar de energieproductie heeft naast voordelen ook nadelen. Er zijn drie hoofdcategorieën:

Luchtvervuiling komt altijd voor, ook met groene energie

Naar schatting sterven elk jaar vijf miljoen mensen voortijdig als gevolg van luchtvervuiling; fossiele brandstoffen en verbranding van biomassa zijn verantwoordelijk voor de meeste van die sterfgevallen.

Ongevallen door energieverbruik

Naast de sterfgevallen die worden veroorzaakt door de bijproducten van de energieproductie, komen mensen om het leven bij ongelukken in de toeleveringsketens, of het nu gaat om de winning van steenkool, uranium of zeldzame metalen; olie- en gaswinning; het vervoer van grondstoffen en infrastructuur; de bouw; of de inzet ervan.

Uitstoot van broeikasgassen

Misschien wel de meest besproken keerzijde is de uitstoot van broeikasgassen door de energieproductie, die een belangrijke drijfveer zijn voor de klimaatverandering.

Alle energiebronnen hebben negatieve effecten

Maar ze verschillen enorm in de omvang van die effecten. Dat verschil kan gemakkelijk worden samengevat: fossiele brandstoffen zijn in alle opzichten de smerigste en gevaarlijkste, terwijl nucleaire en moderne hernieuwbare energiebronnen enorm veilig en schoner zijn.

Vanuit het oogpunt van zowel de menselijke gezondheid als de klimaatverandering doet het er minder toe of we kernenergie of hernieuwbare energie gebruiken, en meer dat we overstappen op een of beide, in plaats van fossiele brandstoffen.

https://www.youtube.com/watch?v=88pIiUUIXyo

About the author

Alexa West

View all posts